Bezpečnost a zdraví – SANIMPO spol. s r.o.

Váš operatér vám provede důkladné vyšetření a poskytne vám podrobná doporučení. Neváhejte mu položit jakékoli otázky. Rozhodnutím podstoupit či nepodstoupit operaci byste si měla být velmi jistá. Je to velmi osobní rozhodnutí a záleží jen na vás!


Je po implantaci možné podstupovat preventivní vyšetření na rakovinu prsu?

Mamografie umožňuje zjistit přítomnost nádorů. Pomocí zvláštní Eklundovy techniky je možné mamografii provádět i u žen, kterým byl zaveden prsní implantát. Ke včasným zjištěním nádorů se používají moderní zobrazovací techniky, jako je sonografie, CT a MRI.

Mají implantáty vliv na riziko rozvoje rakoviny prsu?

Z rozsáhlých studií vyplynulo, že ženám s prsními implantáty nehrozí zvýšené riziko onemocnění rakovinou prsu než srovnatelným ženám bez prsních implantátů.
Prsní implantát nemá žádný vliv na vznik rakoviny prsu. Rakovina prsu v souvislosti s implantáty s hladkým, texturovaným nebo mikropolyuretanovým povrchem nebyla prokázána u lidí ani u zvířat. Nezávisle na této skutečnosti vědci hovoří o teoretických rizicích.

Způsobují implantáty s mikropolyuretanovým povrchem větší riziko infekce než ostatní implantáty?

Ne. Několik studií, které jsou k dispozici, dokazuje, že s mikropolyuretanovými implantáty není spojeno vyšší riziko infekce.

Hrozí ženám s prsním implantátem vyšší riziko autoimunitního onemocnění?

Ne. Nebyla prokázána žádná věrohodná souvislost mezi implantátem plněným silikonovým gelem a autoimunitními onemocněními.

Může silikonový gel prosakovat skrz obal implantátu?

Na rozdíl od předchozích generací implantátů se u moderních implantátů můžeme setkat jen s mizivým množstvím gelu v pojivových tkáních. Je tomu tak díky vyšší kvalitě obalu implantátu, který je nyní vybaven difuzní bariérou zabraňující propouštění gelu. Také vysoce zesíťovaný kohezní výplňový gel a snížení obsahu silikonového gelu s nízkou molekulární hmotností na absolutní minimum přispěly velkou měrou k vysoké kvalitě implantátů POLYTECH Health & Aesthetic.

Jak dlouho implantát vydrží?

Každý hostitelský organismus vykazuje individuální reakci na cizí tělesa. Studie zabývající se implantáty s fyziologickým roztokem a tenkým pouzdrem v minulosti prokázaly průměrnou životnost prsního implantátu 10-15 let. Moderní implantační technologie společně s lepší kvalitou přinášejí výrazné individuální prodloužení této doby.
Společnost POLYTECH Health & Aesthetic pacientům nabízí možnost registrace v programu Implants of Excellence. Tento program zahrnuje prodlouženou záruku a průběžné informace o prsních implantátech.
Rozhodnutím pro implantáty POLYTECH Health & Aesthetics a program Implants of Excellence si vybíráte výrobek nejvyšší kvality společně s nejvyšší osobní bezpečností. Prsní implantáty od společnosti POLYTECH Health & Aesthetics nesou značku CE pro zdravotnické prostředky. Pravidelné testování prokazuje, že kvalita našich implantátů vždy splňuje standardy a překračuje požadavky mnoha norem. S prodlouženou zárukou implantátů POLYTECH Health & Aesthetics můžete těžit z celoživotní záruky a ještě vyšší osobní bezpečnosti.

Jak často je po implantaci nutné chodit na kontroly?

Váš lékař by měl implantáty zkontrolovat jednou ročně.

Na co musím po zavedení implantátu brát ohled?

Po operaci obdržíte od svého lékaře pas k implantátu. Noste jej laskavě všude s sebou, aby byly kdykoli k dispozici informace ohledně typu a velikosti implantátu. O implantátu byste měla informovat personál provádějící mamografii a také každého lékaře, který vás léčí.

Jak se mám připravit na rozhovor s lékařem před operací?

Rekonstrukce nebo augmentace poprsí je dobrovolný chirurgický zásah vycházející z vašeho vlastního rozhodnutí. Možná vám pomůže, když si předem připravíte seznam otázek pro svého operujícího lékaře, např.:

  • Jaký typ a velikost implantátu byste mi jako můj lékař doporučil? Proč?
  • Kudy povedou řezy? A kde se bude nacházet implantát? Proč?
  • Jak dlouho bude trvat, než se rána po operaci zcela zahojí?
  • Jak dlouho budu v pracovní neschopnosti? Kdy se mohu vrátit do práce?
  • Je něco, na co bych měla po této operaci dávat pozor (např. fyzická omezení při sportu apod.)?

Váš operatér vám provede důkladné vyšetření a poskytne vám podrobná doporučení. Neváhejte mu položit jakékoli otázky. Rozhodnutím podstoupit či nepodstoupit operaci byste si měla být velmi jistá. Je to velmi osobní rozhodnutí a záleží jen na vás!