Jaké prsní implantáty vybrat, když klientka sportujete? Jedinečný povrch Microthane®

POZN.: Prsní implantáty jsou zdravotnický prostředek, s kterým mohou pracovat pouze lékaři. Tato stránka je určená pro lékaře.

Microthane, jeden ze tří povrchů, které společnost Polytech nabízí, patří mezi oblíbené produkty plastických chirurgů. Je vhodnou volbou pro aktivní ženy. Díky polyuretanovému povrchu implantáty zaručí stabilitu a pevnost poprsí i při větší zátěži. Prsa déle odolávají poklesu a nevlní se.

Nezávisle na zlepšení operační techniky při implantacích vykazují implantáty z mikropolyuretanové pěny velmi nízký podíl kapsulární kontraktury: 0-3 % oproti implantátům s texturovaným povrchem (8 %) a velmi drasticky oproti implantátům s hladkým povrchem (30 %).

Minimální riziko vzniku kapsulární kontraktury

Právě u výkonů, jako je např. rekonstrukce a augmentace prsou, je nutné v maximální možné míře omezit negativní dopady zákroku. Nejčastějším nežádoucím účinkem spojeným s implantací prsu je kapsulární kontraktura.

Dle dostupné literatury dochází ke kapsulární kontraktuře v nativní tkáni u implantátů s povrchovou úpravou z pěnového mikropolyuretanu u 0 až 9 % případů na rozdíl od 9 až 50 % případů u jiných implantátů. Většina rozsáhlejších studií uvádí výskyt kapsulární kontraktury při použití povrchové úpravy z pěnového mikropolyuretanu na úrovni 0 až 3 % (1).

Kaplan-Meierova analýza rozsáhlé dlouhodobé studie z USA potvrzuje významný pokles rizika kapsulární fibrózy při použití implantátů s povrchovou úpravou z pěnového mikropolyuretanu během až 10 let po implantaci. Statistika ukazuje, že po 8 letech od implantace dochází ke kapsulární fibróze u implantátů s povrchovou úpravou z pěnového mikropolyuretanu o 15 % méně často než u texturovaných implantátů, a dokonce o 30 % méně často než u implantátů s hladkým povrchem(2).

Údaje získané společností POLYTECH v rámci sledování jejích implantátů s povrchovou úpravou z pěnového polyuretanu po zavedení na trh
(ochranná známka Microthane®) ukazují asi 6násobně nižší riziko kapsulární kontraktura po 8 letech.

Tímto aktivním vhojením tkáně do polyuretanové pěnové struktury obalu implantátu dochází k významnému omezení lineární kapsulární kontraktury a uchová se tvar implantátu. Na rozdíl od implantátů s hladkým povrchem a texturovaných implantátů, kolem kterých vzniká vazivové pouzdro, vede
mikrozapouzdření jednotlivých pěnových struktur k vzniku mnoha malých pouzder, jejichž kontraktilní síly.

Proces hojení

Pasivní vhojení:

Při zavedení silikonových implantátů s hladkým povrchem vzniká kolem celého implantátu slabě vaskularizovaná buněčná struktura. Kontraktilní síly působí intenzivně jedním směrem. Zpočátku měkká konzistence implantátu se ztrácí, zvyšuje se tuhost prsu a dochází k jeho deformaci. Podobný proces probíhá i u texturovaných implantátů (obrázek dole), vazivová struktura je zde však lehce narušená.

Aktivní vhojení:

Povrchová úprava z pěnového mikropolyuretanu narušuje vazivovou strukturu a podporuje vrůstání buněk. Vzniká houbovitá struktura s bohatým cévním
zásobením, která obepne implantát.

Shrnutí

Pacientky se zavedenými implantáty s povrchovou úpravou z pěnového mikropolyuretanu prokazatelně benefitují až 10 let po implantaci z významnější ochrany před kapsulární fibrózou a mají v průměru delší interval do reoperace.

V důsledku fixace v tkáni dochází pouze vzácně k dislokaci a rotaci implantátu. Celkový výskyt komplikací je tudíž díky přednostem implantátů s povrchovou úpravou z pěnového mikropolyuretanu u těchto pacientek významně snížený. Pěnový mikropolyuretan enzymaticky odloučený od tkáně po 9leté implantaci.

Microthane povrchová úprava z pěnového mikropolyuretanu od společnosti POLYTECH

Ochranná známka společnosti POLYTECH pro povrchovou úpravu implantátů z pěnového mikropolyuretanu je Microthane® – zkratka z anglického „micropolyurethane“. V současnosti je společnost POLYTECH jediným výrobcem prsních implantátů, nabízejícím tuto speciální povrchovou úpravu.

Společnost POLYTECH se může opírat o výsledky dřívějších studií implantátů s povrchovou úpravou z pěnového mikropolyuretanu, hlavně po histologické stránce, jelikož materiál používaný pro povrchovou úpravu zůstal v zásadě nezměněn. I přesto však byly provedeny specifické studie pro Microthane®, jejichž výsledky jsou k dispozici od konce roku 20165, 6. Dokládají, že implantáty Microthane® vedou v primární augmentaci i v sekundární rekonstrukci k menšímu riziku kapsulární kontraktury a že jsou komplikace celkově vzácné.

V retrospektivní studii chování implantátů Microthane® v primární augmentaci byly vyhodnoceny výsledky vyšetření 131 pacientek, celkem s 255 implantáty. Údaje byly získány při kontrolních vyšetřeních v odstupu 2 týdnů, 1, 3, 6 a 12 měsíců a při následných kontrolách jednou za rok po zákroku (průměrná doba sledování 110 měsíců). Za toto období vznikly kapsulární kontraktury stupně III a IV dle Bakera u 1,2 % implantátů, pooperační hematomy se objevily u 0,8 % případů.

POLYTECH Health & Aesthetics nabízí implantáty Microthane® ve čtyřech různých základních tvarech: Même® (kulatý), Replicon® (kapkovitý), Opticon®, Optimam®. Každý z těchto tvarů vychází z modulární konstrukce ze čtyř projekcí – nízké, střední, vysoké, extra vysoké, vždy v 18 velikostech. Kromě toho jsou k dispozici implantáty řady DiagonGel® 4Two v anatomickém okrouhlém a anatomickém oválném (krátké) tvaru.